Samarbeidsutvalg (SU)

Alle foreldrene er med i foreldrerådet. I foreldrerådet velger de ut foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget (SU). Foreldrerådet kan komme med innspill til SU, og bestemmer selv hvor mange møter de ønsker å holde. Gjerne i forkant av foreldremøter. Personalet er ikke til stede på foreldrerådsmøter.

Samarbeidsutvalget(SU) i barnehagen består av foreldre og ansatte, samt styrer (sekretær). Her har Foreldrene mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen og fronte saker som er viktige for dem.