Søk plass

Sist oppdatert 28. november 2019 12:54

Søk Plass

Karmøy kommune har samordnet opptak for alle kommunens barnehager, både private og kommunale. NB! NY SØKNADSFRIST I ÅR :Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. februar, med tildeling av barnehageplass fra 15. august.

Sats for opphold i barnehage:

  • 100% plass                 kr.  3 135 per måned fra og med 1. januar 2020.

I tillegg til pris for opphold kommer kostpenger kr. 350 pr mnd.

De gis søskenmoderasjon for barn nr. 2 med 30%. Barn nr. 3 eller flere får 50% moderasjon.  Barn må bo sammen for at moderasjonen skal gjelde.

Reduksjonen skal også tilbys i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i samme kommune.

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Karmøy kommunes nettsted.

https://www.karmoy.kommune.no/barnehage-og-skole/sok-om-barnehageplass/

Til Karmøy kommunes nettside for søknad om barnehageplass

Det er mulig å søke barnehageplass hele året. Eventuelt ledige plasser blir tildelt fortløpende til de som står på venteliste. Dersom søknad er innsendt før 1. desember, må ny søknad sendes til hovedopptaket.
Ved spørsmål om søknad og opptak kontakt opptaksansvarlig Ragnhild Hovden på telefon 52857319