Om barnehagen

Barnehagen vår

Avaldsnes barnehage ble bygd i 1972. Det gjør oss til en barnehage med lang erfaring med et godt grunnlag for å støtte og veilede barna i starten på livet. Fokuset vårt er gode relasjoner og det å være en god venn, samt at barna skal lære i et lekpreget miljø som gir opplevelser og utvikling. Vi legger til rette for at barna skal oppleve glede sammen med andre barn og voksne, og gir dem felles opplevelser som styrker vennskap og samhold. Gjennom fellesskap med andre barn ønsker vi å legge til rette for at barna utvikler sosiale egenskaper for resten av livet. Barnehagen har fire grupper. To grupper i alderen ca 3-5 år, Balder og Frøya, og to gruppe med barn i alderen ca 0-3 år, Hårek og Gyda.

I tillegg til uteområdet vårt får vi disponere området nedenfor det tidligere aldershjemmet rett over vegen fra oss. Dette området er gjerdet inn, og vi har kjøpt en lavvo som vi kan ta med oss og sette opp. Dette området kaller vi for «Utsikten». Vi er heldige å ha «jungelen», som er en del av skolens lekeområde, rett over gjerdet, og Bukkøy er ofte mål for turer. Barnehagen har en grillhytte som blir flittig brukt til måltider når barna ikke spiser inne.
  
Personalet vårt har lang barnehageerfaring, der alle fast ansatte er Barnehagelærere eller Barne og ungdomsarbeidere. Noen av de med fagskole og videreutdanning i tillegg. Vi har også tre lærlinger i «Barne –og ungdomsarbeiderfaget»
Vi vet at trygghet er en forutsetning for læring, og her i barnehagen lærer barna gjennom lek og opplevelser både inne og ute. Ved å aktivt delta, opplever barna mestringsfølelse og får lyst til å utforske mer. Da er det viktig med voksne som gode rollemodeller. I Avaldsnes barnehage er vi bevisst på at lek er en av barnas viktigste aktiviteter, og gir plass til den i hverdagen. Barna lærer, erfarer, uttrykker seg, utvikler seg, opplever og bearbeider gjennom leken. En av personalets viktigste oppgaver er å støtte og styrke barna i dette i hverdagen.
Det er mange små overganger i hverdagen som barna må forholde seg til. Eksempler er overgang fra lek til måltid, fra måltid til stell, påkledning, ryddetid osv. Det er viktig at barna blir forberedt på overgangen, slik at den blir oversiktlig og god. For å få til dette på best mulig måte, er det viktig å jobbe med proaktive strategier, det vil si at en er i forkant med å fortelle til og forberede barna på hva som skal skje.

I løpet av året jobber vi med faste temma bl.a:

Trafikk

Karmøy kommune er en trafikksikker kommune. For å ivareta trafikkopplæringen er barnehagen meldt inn i «Barnas trafikklubb» som er et trafikkmateriell utviklet av Trygg trafikk. Her vil barna få forskjellige oppdrag for hver årstid som skal gjennomføres. Ved hvert oppgdrag er det også en del refleksjonsspørsmål som gjennomføres med barna. Vi har også trafikkspill og memory, utgitt av Trygg trafikk, som benyttes i trafikopplæringen. Politiet blir invitert på besøk slik at de kan fortelle oss om trafikksikkerhet. Foreldrene vil motta informasjon på foreldremøtet.
Brannvern

Om høsten er temaet brannvern. Vi har fokus på brannsikkerhet, med aktiviteter knyttet opp mot dette. Vi har et opplegg som heter «Bjørnis i barnehagen». Førskolegruppa blir ekstra godt kjent med Bjørnis. De får bl.a bamsen med på overnatting med sjekkliste på brannvern hjemme. Førskolebarna skal også besøke brannstasjonen i mai. Ellers gjennomfører vi brannøvelser og øver på hva vi skal gjøre hvis brannalarmen går.
Førstehjelp

En gang i året har vi ekstra fokus på førstehjelp. Da får vi hjelp av en figur som heter Henry, som lærer oss grunnleggende førstehjelp. Han tar opp aktuelle tema som barna kan møte på både i hjemmet og i barnehagen.
Her finner du barnehagens årsplan:
Årsplan Avaldsnes Bhge 2020 2021