Ledergruppen

Sist oppdatert 30. oktober 2018 20:23

For å drive barnehagen på en god og utviklende måte, har vi et lederteam som består av styrer og  Pedagogisk leder fra hver av gruppene.

Alle i teamet har et lederansvar. Styrer har det overordnede ansvaret, og de pedagogiske lederne har ansvar for at den enkelte gruppe arbeider i samsvar med de mål som er satt for barnehagen.