Satsingsområder

Liten og trygg

«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Det betyr at vi legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.
En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Vi driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!


Har du hørt Diggisangen?

De utrolige årene

De utrolige årene -DUÅ har vært en satsing fra kommunens side i mange år.
I DUÅ er fokuset på å bygge gode relasjoner, som skal ligge i bunn for alt arbeidet i barnehagen. Det skaper trygghet og tilhørighet. Det er stort fokus på oppmuntring, ros og styrking av barnas sterke egenskaper. Inkludering og lekeferdigheter er også viktige elementer. 

Språksatsing

Språksatsing har vi hatt ekstra fokus på, og noe vi også jobber videre med dette barnehageåret. Barnehagen benytter verktøyet «Språkløyper», som er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Personalmøter og planleggingsdager benyttes til gjennomgang av språkløypene, med oppgaver som gjennomføres før neste økt.

Lek

Lek er også et viktig satsningsområde for oss! Leken er viktig i seg selv, og vi etterstreber å skape rom for både lek der barna styrer leken samt organiserte lekegrupper. Her er det viktig å være lydhør for barnas ønsker å gi rom for medvirkning. Leken er også en arena for læring, og det er viktig å gi barna felles opplevelser som kan danne grunnlag for bl.a  rollelek. Vi jobber med den voksnes rolle i leken. Det er viktig å være tett på. Da kan en veilede barn inn i lek, tilføre rekvisitter som forlenger leken osv.