Hvorfor velge oss

Avaldsnes barnehage har vært i drift siden 1972. Det gjør oss til en barnehage med lang erfaring med et godt grunnlag for å støtte og veilede barna i starten på livet. Fokuset vårt er gode relasjoner og det å være en god venn, samt at barna skal lære i et lekpreget miljø som gir opplevelser og utvikling. Vi legger til rette for at barna skal oppleve glede sammen med andre barn og voksne, og gir dem felles opplevelser som styrker vennskap og samhold. Gjennom fellesskap med andre barn ønsker vi å legge til rette for at barna utvikler sosiale egenskaper for resten av livet.  

Vi liker også å være ute! Uteområdet er variert med trær som barna kan klatre i og områder der de kan bruke trehjulsykkelen. Føysene er populære i likhet med sandkassene. I tillegg har vi et område der grillhytta vår står. Her har vi også kjøkkenhage, og det er spennende å følge med på det som vokser og gror! Vi har lett adkomst til skolens uteområde, med bare en port mellom barnehagen og skolens jungel. Det er alltid stas å gå dit. Vi låner også et flott inngjerdet område rett over vegen bak det tidligere aldershjemmet som vi kaller «Utsikten». Her lages det gjerne mat på bål og av og til settes lavvoen opp. Bukkøy er ofte mål for turer, eller lekeparken ved historiesenteret. Skeiebanen blir også flittig besøkt. På tur i nærmiljøet kan en oppleve å se både sauer, kyr, hester og høner! 

Vi har tatt bevisste valg i forhold til barnegruppenes størrelse. Vi har valgt å legge til rette for to småbarnsgrupper med 9-10 barn pr. gruppe og to storbarnsgrupper med 18-19 barn pr. gruppe. En gruppestørrelse som gir grunnlag for at barna skal få en trygg og oversiktlig start i barnehagen. 

Alle fast ansatte i personalet har utdanning som Barnehagelærer eller Barne og ungdomsarbeider. Noen av de med fagskole og videreutdanning i tillegg. Vi har også to lærlinger i «Barne –og ungdomsarbeiderfaget»