DUÅ

Sist oppdatert 30. oktober 2018 13:09

De Utrolige Årene

De fleste i personalet i Avaldsnes barnehage har gjennomført kurset De Utrolige Årene, et program utviklet av den amerikanske professorenCarolyn Webster-Stratton.
I DUÅ er fokuset på å bygge gode relasjoner, som skal ligge i bunn for alt arbeidet i barnehagen. Det skaper trygghet og tilhørighet, noe som igjen gjør at barna ønsker å forholde seg til det de voksne forventer.
I all hovedsak er dette et arbeidsverktøy som brukes i forebyggende arbeid, og det gir oss den styrken at alle i personalet jobber på samme måte. Barna opplever trygghet ved f.eks. å møte de samme grensene uansett hvem i personalet det henvender seg til. Det er stort fokus på oppmuntring, ros og styrking av barnas sterke egenskaper. Inkludering og lekeferdigheter er også viktige elementer i denne metoden.
Fokuset er på positive beskjeder som beskriver hva vi ønsker barna skal gjøre, istedenfor hva de ikke skal gjøre. F.eks. «Vi går inne» istedenfor «Ikke spring inne», eller «Ikke plag sidemannen» men heller si «Hold hendene dine i fanget».
Naboros er også et eksempel. Istedenfor å ha fokus på de barna som synes det er vanskelig å sitte i ro, roses de som sitter som de skal. Dette påvirker de andre barna, som ofte setter seg fint, slik at de også kan få ros. Beskjeder blir gitt nær barna, ikke ropt ut som felles beskjeder.
Barnehagen har utarbeidet et års hjul hvor personalet i barnehagen kontinuerlig vektlegger forskjellige emner innenfor De Utrolige Årene.