Utelek

Rammeplanen sier: Barnehagen skal legge tilrette for et variert og utfordrende bevegelsesmiljø i og utenfor barnehagen.

Vi i barnehagen er så heldig å ha skolens lekeområde rett utenfor gjerdet.