Samefolkets dag

https://www.facebook.com/AvaldsnesBHG

Samenes nasjonaldag 6 februar! Lihkku beivviin

I Avaldsnes barnehage har vi markert Samefolkets dag hele uke 5. Vi har hørt samisk fortelling, hørt på ulike joik, hatt samlinger omkring reinsdyr, matkultur og samiske tradisjoner. Vi har hatt lavo på avdelingene med bål og laget Gahkko brød. Vi prøvde oss også på litt lasso kasting.