Tur til jungelen

Avaldsnes barnehage er så heldige som har skolens jungelområdet rett ved siden av. Dette er et sted barna er veldig glad i å leke og utforske. Her er 2-åringene våre på tur i jungelen. Her får de øvd på sine motoriske ferdigheter ved å blant annet klatre, balansere, hoppe og gå i ulendt terreng.

I ordskyen til liten og trygg er «til stede» et av ordene vi har ekstra fokus på denne måneden. Når vi er i jungelen er det viktig med voksne som er til stede, støtter og motiverer barna underveis. #litenogtrygg 🦋

I rammeplanen står det at barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.