Vennskap

Vi er godt i gang med det nye barnehageåret, og det har blitt dannet mange fine vennskap blant barna :-)

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. (Rammeplanen)