Kreativitet med fokus på gjenbruk

I barnehagen har vi fokus på gjenbruk og miljø. Her har ett og to-åringene brukt kreativiteten sin til å male et fellesbilde ved bruk av naturmaterialer som malerpensel. Det var spennende å se hvordan de ulike materialene fungerte til å spre malingen ut over arket.

I rammeplanen står det at barna skal få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.