Fokus på språk

Å bruke eventyr til språkstimulering byr på mange muligheter. Eventyr er spennende og repetisjon er viktig for barn. Gjennom arbeid med eventyr får barna leve seg inn i en annen og fantastisk verden, noe som bidrar til at barna utvikler sin egen fantasi.

På småbarn har vi fokus på et nytt eventyr hver måned og ettersom barna viste stor interesse for ulven når vi hadde om Rødhette, falt valget på ulven og de tre små grisene i februar.

Rammeplanen sier at barna skal få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger. Vi har leste om eventyret, fortalt det med konkreter, laget dyrene ved hjelp av ulike materialer og dramatisert det i uteleken.