Kropp, bevegelse, mat og helse.

Gjennom arbeide med dette fagområde skal personalet legge opp til aktiviteter der barna opplever mestring.

Endelig klarer barnet å “sykle”