Kropp, bevegelse, mat og helse

Førskulegruppa på Frøya snakkar om kroppen vår, og korleis me blir til. Det er ei fanastisk gruppe me har og me kan bruke tid på å tenke og fabulere om korleis dette eventyret oppstår.