Kommunikasjon, språk og tekst.

Personalet i barnehagen skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre.