Brannvern

Sist oppdatert 28. november 2019 12:58

I september arbeidet vi i mye med temaet brannvern. Målet er at barna skal bli kjent med hva vi gjør i barnehagen dersom brannalarmen går. De skal også få en begynnende forståelse for brannvern, og hvordan vi kan forebygge brann.

I arbeidet har de laget brannbiler, og barna på småbarnsavdelingen var ute å «kjørte» brannbil.