Barnehagedagen 2019

Barnehagedagen 2019

Årets tema var “jeg lurer på…” , og det var stor stas med ulike stasjoner! Hva flyter og hva synker, Hvor mye tåler et egg og flere ting ble utforsket.